Friedrich Nietzsche Morgenrøde

Friedrich Nietzsche: Morgenrøde – Tanker om de moralske fordomme
Oversat og med indledning og noter ved Niels Henningsen
Omslag og sats: Katrine Lihn
Vejl. pris: kr. 279,-

Nietzsches “Morgenrøde” udkom i juli 1881, men dæmrede for ham halvandet år tidligere. Ved nytårstid 1880 døjede han ikke blot med sine fysiske kvaler, men led tillige under bruddet med sin alfaderlige ven Richard Wagner, tidens store kultfigur. Nietzsche havde taget sin afsked fra universitetet året før, af helbredsgrunde, men i lige så høj grad skuffet i sine ideale forventninger og samtidig isoleret i den akademiske verden; og endelig var han led og ked af forholdene i Tyskland, lige fra sin families småborgerlighed og gråvejret til det nye tyske kejserriges oppustede nationalisme og militarisme.

Nietzsche var da nær ved at tage livet af sig, men blev reddet af en ”erkendelsestørst” efter at udforske menneskenes åndelige og moralske fordomme, med sig selv som ‘eksperimentatrium’. For at at komme væk fra det hele drager han til Italien, ned til frisk luft, smukke omgivelser og en sundere levevis, for dér at påbegynde en ”gåture- og tagkammereksistens”, en helse for krop og sind og en egen, lutret tænkning. En forjættendde morgenrøde for både mand og værk.

 

Værket består af i alt 575 små og større tekststykker, hvori Nietzsche reflekterer videre over alt, kun alt for menneskeligt (der var titlen på hans foregående værk). Værkets fragmentariske karakter reflekterer i sig selv den gamle verdens opbrud til den frembrydende modernitet samtidig med at det udtrykker den erkendendes forsøg på at være loyal over for denne kompleksitet. Nietzsches ætsende analyser af vægtige problemstillinger og hans træffende iagttagelser såvel som den store integritet, der bærer dem, vil fortsat tale til læsere af i dag.

 

“Morgenrøde” er det sidste af Nietzsches store værker, der hermed for første gang foreligger på dansk.

 

Filosoffen Friedrich Nietzsche (1844- 1900) var født i Tyskland (Sachsen) ud af en præsteslægt. Professor i klassisk filologi 1869-79. Nietzsche spænder i sin filosofi over en perspektivrig kritik af både kultur, religion, moral, kunst, sprog og erkendelse. Han er berømt eller berygtet for sine ord om, at “Gud er død”; men hans filosofi er samtidig et vedholdende forsøg på at afkode den deraf følgende nihilisme og på den anden side at skabe modværdier – måske nye, men da mere livskraftige illusioner. Hans mest kendte værk er Således talte Zarathustra. Ved sin filosofis talrige facetter, vide udblik og en inciterende formuleringskunst er Nietzsche forblevet en stadig levende og diskuteret inspirationskilde. Selv skulle han ikke opleve noget af al denne yndest: ved årsskiftet 1888-89 udsluktes hans bevidstheds lys, og han forblev lige til sin død formørket.